// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„Ég a vármegyeháza!”

Száztizenöt évvel ezelőtt, 1908. február 19-én előbb füst, majd lángnyelvek csaptak elő a vármegyeháza középső épületének tetőzetéből. A tüzet a téren cirkáló rendőr észlelte, aki előbb riasztotta a kapust, majd a tűzoltóság őrtanyájára sietett, ahonnan a tűzoltók teljes felszereléssel vonultak ki a helyszínre, és Antal János vezetésével hozzákezdtek a tűz oltásához. Némi iróniával jegyezte meg a Nyírvidék tudósítója, hogy Párizsban, Londonban vagy New Yorkban már lapok különkiadásai jelentek volna meg a tűzesetről, mikor az evangélikus templom tornyában lévő tűzőrök félreverték a harangot.

A tűz, amelynek okát nem sikerült megállapítani, a díszterem és a főispáni iroda fölött lévő padláson keletkezett, onnan terjedt át a díszterem tetőszerkezetére. A terjedését az épület két szárnya, a fő- és alispáni lakások padlásai felé a tűzoltóknak sikerült megakadályozni, azonban hajnali három órára a díszterem teljesen leégett, onnan csak öt festményt sikerült megmenteni. A tűz oltásában a 14. közös és az 5. honvéd huszárezred legénysége is segédkezett. Az életüket is kockáztató tűzoltóknak a tűz teljes elfojtása csak harmadnapra sikerült.

A tűzeset után a vármegye képviselői ismét a városháza nagytermében voltak kénytelenek tanácskozni. Itt, egy rendkívüli közgyűlésen döntöttek arról, hogy az ideiglenes tetőszerkezetet mielőbb elkészíttetik, a felújítás költségeihez államsegélyt kérnek, köszönetüket fejezték ki a tűzoltásban résztvevőknek, valamint a hivatásos tűzoltóknak 260 korona kiutalásáról. Az Első Magyar Általános BiztosítóTársaság 1000 koronát utalt az önkéntes tűzoltó egyesületnek.

A felújítási munkálatokra kiírt árlejtést Király Sándor helyi vállalkozó nyerte el. Az 1909 nyarán véget ért munkálatok során a régi tűzveszélyes mennyezet helyett tűzbiztos vasbeton mennyezetet létesítettek, míg a padlásokat tűzfalakkal választották el egymástól. Októberben a már belsőleg is újjáépített díszteremben tartotta a Nemzeti Szalon képkiállítását.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2023. február 17. 8. o.)

466

A vármegyeháza díszterme - A festmény Szent István királyt ábrázolja

466 b

A vármegyeháza díszterme - A festmény az uralkodót, Ferenc Józsefet ábrázolja