// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Jurás Lajos vendéglője 2.

A kezdeti jó idők után, rossz napok jártak a vendéglőre. Tulajdonosa 1911-ben így kínálta megvételre a Vendéglősök Lapjában: „Negyvenezer lakossal bíró megyeszékhelyi városban, Nyíregyházán a város főutcájában, a mai kornak megfelelőleg épített szálloda és vendéglő 14 vendégszobával és egy hold nagyságú két utcára nyíló kerthelyiséggel, melynek egész területe szépen be van fásítva és nyári mulatóhelynek van berendezve, külön álló fásított és bokrosított fülkékben vannak az asztalok egymástól elkülönítve és villanyvilágítással van az egész mulatókerthelyiség is berendezve, a kertben van nyári és téli tekepálya villanyvilágítással, nagy veranda melyben táncmulatságokat szoktak tartani, teljes berendezéssel azonnal eladó”. Vevő azonban nem jelentkezett, mert még 1914-ben is hirdette, majd 1915-ben a városnak kínálta.

Jurás Lajos felesége 1917-ben elhunyt, ekkor minden pénzét hadikölcsönbe fektette, és visszavonult. Később 42 ezer koronáért eladta a vendéglőt, és az új bérlők már Bocskai étterem, illetve vendéglő néven üzemeltették. Ez a pénz azonban hamar elértéktelenedett, s nagy nyomor szakadt a hajdan szép napokat megélt vendéglősre. Egykori kollégái próbáltak segíteni rajta, a Koronában és más vendéglőkben kapott ebédet, meleg vacsorát. 1937-ben felvették a város koldusainak összeírásába, hogy részesüljön a havi 12 pengő juttatásban. „Hosszú bajusszal, jó kedéllyel járt vendégei között a gazda, Jurás Lajos, soha nem sejtette a Bocskai utcai udvar kertjében, hogy egykor a koldusok közé iktatják nevét”. Azonban még mielőtt az első segélyt megkaphatta volna, 1937 februárjában, 80 éves korában elhunyt. Ő volt az első halottja a nyíregyházi kolduskataszternek. Sorsa örök mementóul szolgálhat: „Ne bízzátok el magatokat, ne legyetek gőgös gazdagok, emberek, semmivé válhat az élet, a vagyon, íme, koldusbotra juthat a gazdag”.

A vendéglő udvarán lévő szállodai szobák később lovas rendőrök állomáshelye volt, a házat pedig lakásokká alakították át. Ma a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálatnak ad helyet.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2023. április 17. 8. o.)

473

Jurás Lajos egykori vendéglőjének épülete napjainkban