// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

A metodista kápolna felszentelésének 100. évfordulójára

Néhány nap óta állványok borítják a metodista hitvallású Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Nyíregyházi Gyülekezetének Bessenyei tér 10. sz. alatti épületét. Belső munkálatokat már az elmúlt évben is végeztek, így reménység szerint hamarosan kívül-belül megújul az épület, amelyet száz évvel ezelőtt szenteltek fel.

A helyi Püspöki Metodista Egyház előző imaháza a Szarvas u. 43. sz. alatti nagy telken állt. Eredetileg ide szerettek volna építkezni, azonban a városi építő-tanács azzal utasította el kérelmüket, hogy a telket egy új utca fogja átszelni, ez a mai Arany János utca. Ezért vásárolták meg az akkori Dessewffy tér 10. sz. alatti házas belsőséget, amelynek üres utca menti telkén kezdték meg az építkezést. Az imaház alapkőletételi ünnepélyét 1922. július 23-án tartották. Az ünnepi alkalmon a metodista egyház országos vezetője, Funk Márton szuperintendens szolgált. Az emeletes épület terveit és kivitelezését Kálmán Károly okleveles mérnök és társai, Várallyay Sándor és Kovács Dezső végezték.

A gyülekezet önereje mellett külföldi, elsősorban svájci metodisták adományaiból folyt az építkezés, amit a Keresztyén Könyvesház Szövetkezet vezényelt le. Szilveszter estéjén már az új épületben tartották istentiszteletüket Wallrabenstein Jakab lelkész vezetésével. A városi színházzal szemben magasodó épületről így írt a helyi lap: „A gótikus ablakok, a kereszttel ékesített oromfal éreztetik, hogy új hajléka épült a világ mindennapisága felé emelkedő léleknek”. A földszintjén lelkészi lakást, irodahelyiséget és raktárt, míg az emeletén imatermet alakítottak ki.

A kápolnát egy kétnapos ünnepség keretében 1923 pünkösdjén, május 20–21-én szentelték fel. Az eseményre számos külföldi vendég érkezett. A zsúfolásig megtelt teremben magyar és tót feliratok utaltak a metodista elvekre. Avatási beszédet John Louis Nuelsen zürichi püspök, az európai metodista misszió felelőse mondott. Három személyt lelkésszé avattak, előadások és bibliamagyarázatok hangzottak el. Az ünnepséget műsor és szeretetvendégség zárta.

metodista1

Metodista imaház
(Kép: Márkus J. András: Isten műve napjainkban. A nyíregyházai metdhotista gyülekezet
25 éve jubileumának emlékére. Nyíregyháza, 1935. 61. o.)

metodista2

A metodista imaház kápolnája
(Kép: Márkus J. András: Isten műve napjainkban. A nyíregyházai metdhotista gyülekezet
25 éve jubileumának emlékére. Nyíregyháza, 1935. 90. o.)

metodista3

(Fotó: Ilyés Gábor)

metodista4

(Fotó: Ilyés Gábor)