// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Az eletói reléállomás avatásának 90. évfordulójára

Június 18-án egy megható megemlékezés részesei lehettek azok, akik elfogadták Zentai Mihály meghívását abból az alkalomból, hogy 90 esztendővel ezelőtt avatták fel a város első rádió reléállomását. Erre az eseményre 30 évvel ezelőtt egy tábla leleplezésével emlékeztek. E mementó előtt idézte fel a borbányai rádióállomás egykori vezetője a reléállomás megszületésének történetét és működését.

Ifj. Tóth Pál helyi építőmester emelte azt az épületet, amelyben a reléállomást berendezték. Ezt követően két, egyenként 61 méter magas adótornyot is építettek, amelyek 1940. november 4-ig szolgálták a rádiózás ügyét. A reléállomás avatási ünnepségét a Városi Színházban tartották, azt stílszerűen 12 óra 15 perctől a rádió is közvetítette: „az éter hullámai másfélórán át Nyíregyháza nevét sugározták szerte az országban, dokumentumot téve ennek a városnak kultúrájáról, élni akarásáról”. Az ünnepi pillanatok a Városi Dalárda által előadott Himnusszal vették kezdetüket, majd báró Szalay Gábor a Magyar Királyi Posta vezérigazgatója állt a mikrofon elé, aki megköszönte a város áldozatkészségét, mely lehetővé tette a reléállomás felépültét. Ezt követően dr. Kállay Miklós földművelésügyi miniszter mondott ünnepi beszédet. A reléállomásban ő annak a lehetőségét látta, hogy a trianoni határokon túl rekedt magyarság is megszólítható: „Ezen a végváron most egy acéltorony emelkedik, amely nem szemeivel, de hangjának erejével áll őrt, hogy messze hangoztassa a magyar igazságot”.

A miniszter beszédét követően dr. Hável Béla a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Társaság vezető igazgatója ismertette a rádió közvetítő állomás technikai felszereléseit, majd dr. Bencs Kálmán polgármester a város közönségének köszönetét tolmácsolta. A Tisztviselő Dalkör előadta a Szózatot, majd Szohor Pál főjegyző Nyíregyházáról tartott egy lírai hangvételű előadást. Rácz Marci magyar nótákat hegedült, vitéz Somogyváry Gyula pedig elszavalta Bessenyei ódáját. A műsort Rácz Marci muzsikája zárta, a vendégeket pedig Sóstón bankett várta.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2023. június 26. 8. o.)

483b

Zentai Mihály a koszorúzást követően

483c

Az 1993-ban leleplezett emléktábla