// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„Gr. Bethlen István íme itt áll előttetek”

Száz évvel ezelőtt, 1923. július 8-án városunkba látogatott gróf Bethlen István, hazánk akkori miniszterelnöke. Kíséretében kormányának három tagja is jelen volt: Kállay Tibor pénzügy, Walkó Lajos kereskedelmi és Rakovszky Iván belügyminiszter, ő úgy is, mint Nyíregyháza egy éve megválasztott nemzetgyűlési képviselője. Rajtuk kívül még számos tagja volt a küldöttségnek, akiket a vasútállomáson a város nevében Bencs Kálmán polgármester köszöntött. A kormányfő válaszában felidézte, hogy harminc évvel ezelőtt, még fiatalkorában járt Nyíregyházán, ami „akkor egy kis poros vidéki városka volt, amelynek Nagymagyarországban nem volt nagy jelentősége”. Most köszönetet jött mondani azért, hogy a nemzetgyűlési választásokon a város és a megye egyöntetűen kiállt pártja, az Egységes Párt mellett.

A vendégeket a város négyesfogatú kocsijai szállították a Széchenyi úton, a Zrínyi Ilona utcán át a Kossuth térre, majd a vármegyeháza elé. Előttük a nyírbátori kerület és a vármegye díszes bandériumai lovagoltak. A menetet Mikecz István alispán fogadta, köszöntőjében Isten áldását kérte a kormányfő honmentő munkájához. Az egyik tudósító a vármegyeháza homlokzatán található két szobor, valamint az ekkor még a téren található Bessenyei ércbe öntött alakja alapján azt a párhuzamot vonta, hogy „Szabolcs vezér acélos magyar honszerző ereje és akarata, Szent István királynak fenséges erkölcsi célkitűzése, Bessenyeinek szent fájdalma és győzelmes hite a magyar kultúra győzelmében ott él, motivál, erősít és vonz Bethlen István cselekvő politikájában a szebb magyar jövendő felé vezető úton”.

A vármegyeházán az alispán és családja villásreggelire hívta meg a politikusokat, majd a tűzoltó laktanyába vonultak, ahol a népgyűlést dr. Sasi Szabó László, az Egységes Párt helyi elnöke nyitotta meg. A beszámolóban megjegyezték, hogy „még nők is sokan jöttek el a gyűlésre, úgy látszik őket is kezdi érdekelni a politika”. Az elnöki megnyitót követően a belügyminiszter mondott beszédet. Mint házigazda, kiemelte a város dolgozó népét: „Ez a város homokon épült, futóhomokon, de Nyíregyháza népének a munkája, szorgalma, kitartása megkötötte a futóhomokot”. A miniszterelnök beszédének egyik gondolatmenete volt, hogy stabil kormányra és munkaképes parlamentre van szükség, s mindennek előfeltétele a nemzet lelki egyensúlyának helyreállítása.

A népgyűlés után megtekintették a múzeumot, fogadták a küldöttségeket, majd közebéd volt a Koronában. Ezt követően a miniszterelnök Nyírbátorba, majd Kállósemjénbe utazott. Másnap még részt vettek a nagyhalászi Tisza parton egy tipikus szabolcsi halászaton, majd este visszautaztak a fővárosba.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2023. július 17. 8.)

486

Nyírvidék, 1923. július 7. 1. o.