// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

A városi kislakások történetéből 2.

A kislakások építkezési munkálatai 1922 tavaszán folytatódtak és április 22-én már bokrétaünnepélyt tartottak. E napon a város félnapi napszámot adott jutalomként a munkásoknak, akiket Szohor Pál városi főjegyző is köszöntött, majd az építőiparosok látták őket vendégül. Ez utóbbiakat érdemes név szerint is megörökíteni: Pisszer János, Heuffel Tivadar, Adorján János, Kéry József, Smiják István, Huray Dániel és Ilauszky János.

Érdekesség, hogy a kislakásokat a város volt főbíráiról és polgármestereiről nevezték el, így az első számú ház Inczédy-ház a második Siska-ház, a harmadik Suták-ház, a negyedik Krajnyák-ház, az ötödik Hatzel-ház, a hatodik Báthy-ház, a hetedik Ujhelyi-ház, a nyolcadik Meskó-ház, a kilencedik Jármy-ház, a tizedik Krasznay-ház, a tizenegyedik Bencs László-ház lett.

A terméskő alapzatú és téglafalú épületekre, az összesen 34 kislakásra mintegy 800 kérvény érkezett be, azokat a városi tanács a leginkább rászorulóknak, legtöbb esetben a közérdekből városunkba helyezett és teljesen lakástalan közalkalmazottaknak juttatta. E lakásokban 1922 őszén talált otthonra pl. több tanár, városi és vasúti hivatalnok, postás is. A város lakásépítő akciója sikerrel járt, így elhatározták annak folytatását.

1924 tavaszán Nagy Elek műszaki tanácsos vezetésével a mérnöki hivatal elkészítette az új kislakások terveit. Az építkezések helyéül ezúttal a Bethlen utca végét és a városi kertészetet jelölték ki. A Bethlen utca végén két egyenként háromszobás kislakás épült Smiják István építőmester kivitelezésében. Ezekben két szobát, konyhát a földszinten, egy lakószobát és fürdőszobát alakítottak ki az emeleten. Közvetlenül a háromszobás kislakások épülete mellé emelték a kétszobás lakásokat magában foglaló házat, amelyet a városi mérnöki hivatal épített fel. A városi kertészetben felépült épületeket Zednik Emil főkertésznek és Somlyay Adolf kertész részére utalták ki.

A Tokaji út elején lévő kislakásokat 1937-ben adómentes házakként kínálták megvételre, 1948-ban pedig már a Vasgyár utcában jelöltek ki telkeket kislakások építési helyéül…

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2023. november 20. 16. o.)

504

504b

Két egykori kislakás a Bethlen Gábor utca végén