// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„Az Úr áldása legyen emlékezetén!”

Özv. Barzó Mihályné született Kelemen Anna felesége, Etelka, Bandi, Miska, Pista, Lajos, Irén és Jenő gyermekei a kiterjedt rokonság nevében is fájdalomtól megtört szívvel tudatták, hogy Barzó Mihály építőmester munkás életének 52-ik, boldog házasságának 14-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt. A gyászjelentésben felsorolták a város elismert polgárának haláláig betöltött címeit is: Nyíregyháza város képviselőtestületének, Szabolcsvarmegye törvényhatósági-bizottságának, a nyíregyházi evangélikus egyház képviselőtestületének és tanácsának tagja, a debreceni kereskedelmi és iparkamara kültagja, a nyíregyházi függetlenségi 48-as párt alelnöke, az önkéntes tűzoltó egyesület örökös tiszteletbeli alparancsnoka. Földi maradványait a Vármegyeház utca 11. számú gyászházból a Morgó melletti sírkertben lévő családi sírboltba helyezték örök nyugalomra.

Barzó Mihály halálának 115. évfordulója alkalmából felújították és új emléktáblával látták el azt az emlékművet, amelyet 1979 augusztusában lepleztek le a Jósavárosban található Robinson-dombon, a Garibaldi utca felőli feljáró közelében. Vajon miért itt állították fel ezt az emlékjelet, hiszen Barzó a Bujtoson létesítette téglagyárát, ahol a „BM” monogramú téglák készültek. Ráadásul az emlékmű eredeti (azóta eltűnt) emléktábláján ez a felirat szerepelt: „Jósaváros építőinek emlékére”, majd felsorolták a tervezőt, a beruházót és a kivitelezőket. Érdekes ötlet volt, hogy a város új lakótelepének építőinek emlékét a két, egymás mellé helyezett téglával összekötötték a múlttal, és egyúttal emléket állítottak a város régi építőmesterének is. Ezt juttatták kifejezésre az emlékmű új emléktábláján, amikor arra ezt a feliratot vésették: „Ahol a múlt és jelen összefonódik”.

A város sok köz- és magánépülete épült a bujtosi téglagyár kiváló termékének felhasználásával. Örömteli, hogy a téglagyár egykori tulajdonosának emlékét egy környezetében megszépült helyen és emlékmű előtt ápolhatjuk!

Ilyés Gábor helytörténész (www.emlekjelek.hu)

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2024. június 3. 16. o.)

Barzo W

A szerző a felújított emlékhely átadási ünnepségén