// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Kuruc nagyjaink emlékét őrző utcaneveink 1.

1904 áprilisában Ferenc József uralkodó végre engedélyezte, hogy II. Rákóczi Ferenc hamvait hazaszállítsák. Két évvel később az országgyűlés eltörölte azt az 1715-ben keltezett szégyenteljes törvényt, amely a felkínált királyi kegyelmet visszautasító fejedelmet és bujdosótársait hazaárulónak és számkivetettnek bélyegezte. Ekkor már javában folytak az újratemetés előkészületei. A Rákóczi és bujdosótársai földi maradványait szállító vonat 1906. október 27-én, Orsovánál érkezett magyar földre. A következő nap Budapesten ravatalozták fel a hamvakat, majd 29-én, Kassán fényes ünnepségek közepette megtartották az újratemetés szertartását, majd a dómban elhelyezték a díszes szarkofágokat. Az ünnepségen Szabolcs vármegye is küldöttséggel képviseltette magát.
Nyíregyháza város képviselő-testülete az újratemetés előtt három nappal tartott közgyűlésén a nemzet nagyjának, Rákóczinak az emlékét jegyzőkönyvben örökítette meg és elrendelte, hogy az ünnepségek alatt a város díszlobogóját helyezzék el a városháza épületén. Azt is elhatározták továbbá, hogy „a Széchenyi úttól az érkerten elvonuló első fő utcza »Rákóczi«-ra, a gróf Károlyi tértől a népkertig vonuló utcza »Bercsényi«, a Szarvas utcától a közraktárig elvonuló utca »Zrínyi Ilona« s végül a jelenlegi Érkert utca »Thököly Imre« utcáknak neveztessék el.” (Az Érkert utcát végül nem Thökölyre keresztelték át, hanem Szabolcs utca lett a neve, Thököly később kapott teret és utcát.) 1910-ben az utcaneveket megváltoztatták: a Rákóczi utcából Deák Ferenc, a Zrínyi utcából Vécsey, a Bercsényi utcából pedig Kiss Ernő utca lett, míg az addigi Vármegyeház utcát Bercsényiről, a Városház utcát Zrínyi Ilonáról, a Tokaji utcát pedig Rákócziról nevezték el.
1998-ban ismét a kuruc kor nagyjait hívták névadóul, amikor Örökösföld új lakónegyedének utcáit Mikes Kelemenről, Béri Balogh Ádámról, Jávorka Ádámról, Czelder Orbánról, Ráday Pálról és Dobos Andrásról (Rákóczi dobosaként szolgált a kuruc seregben) nevezték el, de itt kapott nevet Thököly Imre is.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. november 7. 16. o.)

Még több kép...

 nyiregyhaza Rakoczi utca

 Györfi Sándor: Rákóczi utca (2003)

nyiregyhaza zrinyi ilona

Györfi Sándor: Zrínyi Ilona utca (1984)