// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

110 éve született a neves tanár és Bessenyei-kutató

Dr. Belohorszky Ferenc Újvidéken látta meg a napvilágot az 1905. esztendő első napján. A veszprémi piaristáknál érettségizett, majd egy fővárosi patikában szerzett gyógyszerészsegédi képesítést. Itt ismerkedett meg Kosztolányi Dezsővel, aki házitanítónak ajánlotta be. 1930-ban magyar-német szakos tanárként diplomázott, professzora a Bessenyei Györgyről írott szakdolgozatát doktori disszertációnak fogadta el. A nyíregyházi Kossuth Lajos Reálgimnázium tanáraként élénk irodalomtörténeti és közéleti tevékenységet fejtett ki. Kutatói tevékenységének középpontjában a bihari remete állt. 1931-ben tanítványaival sajtó alá rendezte és kiadta Bessenyei kisebb költeményeit. 1934-ben társszerkesztője lett a Bessenyei Kör akkor induló folyóiratának, a Szabolcsi Szemlének, amelyet azzal a céllal alapítottak, hogy „a vármegye szellemi életének eleven, hű tükre legyen”. E lapot is a Bessenyei-kultusz ápolásának szolgálatába állította Belohorszky azzal, hogy hasábjain több kiadatlan művét jelentette meg a testőrírónak, sőt címlapját a Bessenyei-szobor finom sziluettje díszítette. Kezdeményezésére 1940. május 2-án Bessenyei hamvait Bakonszegen exhumálták, majd két nappal később Nyíregyházán újra eltemették. Ezzel a város „fejedelmi örökséget nyert és irodalomtörténeti magasságba emelkedett”, ahogyan azt a temetési szertartáson Szohor Pál polgármester megfogalmazta.
Belohorszky nevéhez fűződik még a Nyíregyházi Kossuth Diák című, havonta megjelenő iskolai újság indítása is, amely 1944-ig jelent meg.
1941 és 1944 között a diákotthon, majd 1944 szeptemberétől a gimnázium igazgatója, ám a háború után jobboldali nézeteiért meghurcolták, 17 hónapra be is börtönözték. Szabadulását követően egy ideig alkalmi munkákból élt, majd a Gyógyszertári Vállalatnál helyezkedett el. 1991. március 26-án hunyt el, síremléke az Északi temetőben található. Könyvtárát az Evangélikus Kossuth Gimnáziumra hagyta. Hálás tanítványai 1995-ben, a könyvtár közelében leplezték le emléktábláját Orr Lajos plakettjével.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2015. január 9. 16.o.) 

Nyiregyhaza Belohorszky Ferenc

Belohorszky Ferenc emléktáblája