// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Kralovánszkyak a haza szolgálatában

A nemzeti ünnep tiszteletére rendezett városi ünnepségsorozat keretében megemlékezéseket és koszorúzásokat tartanak a város 1848-as témájú emléktábláinál. A sorozat korábbi részeiben már bemutattuk az Irányi Dániel és a Hatzel testvérek tiszteletére állított emléktáblákat, most figyelmünket irányítsuk a Kralovánszky család tagjaira, akiknek emlékét 2003 óta szintén tábla őrzi és hirdeti a Luther utca 3. sz. alatti ház falán.
Kralovánszky András huszár őrmesterként, egy beszállásolás alkalmával érkezett városunkba, ahol a Kovács Annával történő megismerkedését követően úgy döntött, hogy kilép a hadseregből és megházasodik. A hat fiúgyermek büszke édesapját 1838-ban Nyíregyháza főbírájává választották, s ezt a hivatalt 1844-ig, másodszor pedig 1846–48 között töltötte be. A volt huszárőrmester katonai tapasztalatait, szervezőképességeit az 1848 márciusában, Nagykállóban felálló, a nemzetőrség szervezésére választott állandó vármegyei bizottmányban kamatoztatta. 1848. október 1-jén két nemzetőr századot állítottak fel Nyíregyházán, az egyik parancsnokává Kralovánszky András nemzetőr századost választották. 1849. május 6-ától már valóságos nemzetőr őrnagyként a megyei nemzetőrség jobb kiképzésén, felszerelésén munkálkodott. Fiai közül hárman a honvédseregben, hárman pedig a nemzetőrségnél teljesítettek szolgálatot. Lajost nemzetőr századossá választották. Frigyes a 43. honvédzászlóaljban lett százados és századparancsnok. Gyula a szabolcsi 48. honvédzászlóaljban kezdte katonai pályafutását századparancsnokként századosi rangban. Gusztáv az apja által vezetett nemzetőrzászlóalj rendbiztosító szolgálatában vállalt feladatot. Mór részt vett a schwechati csatában, majd onnan hazatérve az apja parancsnoksága alatt álló zászlóaljban volt százados. Lászlót Budavár ostroma után az 52. honvédzászlóaljhoz helyezték át főhadnagynak, később századparancsnok, majd százados lett. Komáromból menlevéllel érkezett haza, s később aktív szerepet játszott a Szabolcsmegyei Honvédegylet működésében. Kossuth egy köszönő és dicsérő levelet írt az öreg Kralovánszkynak, hogy mind ő, mind pedig fiai példamutatóan szolgálják a magyar szabadság ügyét.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2015. március 13. 16. o.)

Nyiregyhaza Kralovánszky emlektabla

A Kralovánszky család emléktáblája (2003)