// AdSense kód

CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN 2024

Elsőként válaszolj a rejtvény következő kérdéseire:
1. Az író egyik művének a címe, a szoborral szemben egy bisztrót neveztek el róla
2. Mi az író keresztneve?
6. Milyen Főgimnáziumban érettségizett Krúdy? (a választ pár sorral lejjebb megleled)

További útmutatóért görgess a képek alá!

Amiről az utcák mesélnek…

120 éve érettségizett Krúdy Gyula

Május és június az érettségi vizsgák időszaka is. Nem volt ez másképp 120 évvel ezelőtt sem, amikor az Evangélikus Főgimnázium 32 tanulója jelentkezett az érettségi vizsgálatra. Köztük volt Krúdy Gyula is, aki a podolini diákévek után 1891-től, az ötödik osztálytól kezdve négy tanéven át koptatta a főgimnázium padjait. Katona Béla ismertetéséből tudjuk, hogy osztályában ő volt a legfiatalabb, de ugyanakkor termetre a legmagasabb. Mint diák, nem tartozott a jó tanulók közé, de nem is bukott meg soha. Bár a tanulás nem esett nehezére, de már akkor jobban izgatták irodalmi tervei és az olvasás. Az érettségi előtt el is szökött otthonából Debrecenbe, ahol az Ellenőr szerkesztőségében jelentkezett munkára. Az apja Porubszky Pál tanárával utazott érte és nagy nehezen sikerült meggyőzniük, hogy legalább az érettségit tegye le. A vizsgák írásbeli részét május 20–25. között teljesítették. A gimnázium értesítőjéből kiderül, hogy az írásbeli tételeket Glauf Pál főesperes, egyházkerületi főjegyző állította össze. Magyar nyelvből Ilosvai és Arany János Toldijáról kellett esztétikai párhuzamot vonni. A szóbeli vizsgákig 31 tanuló jutott el. A június 10–12. között tartott megmérettetésen hat tanuló jelesen, 9 tanuló jól felelt meg a követelményeknek, míg érett lett 13 maturandus. Ez utóbbiak közé tartozott Krúdy is, aki magyarból jót, a többi tantárgyból elégséges osztályzatot kapott.
Érettségi után még volt egy kalandja Krúdynak: a sóstói diákmajálison egy szolgabíró hírlapírói szárnypróbálgatásait becsmérelte, ezért ő párbajra hívta, amelyre a huszárlaktanyában, egy későbbi időpontban sort is kerítettek. Az érett, ifjú Krúdy fiatalos lendülettel, sikerrel bevitt egy vágást, így győztes párbaj emlékével hagyhatta el szülővárosát.
1975. május 10-én, Krúdy érettségijének a 80. évfordulója alkalmából, egy ballagási ünnepséggel egybekötött emléktábla-avató ünnepséget rendeztek, amely alkalomból Katona Béla leleplezte az intézmény falán az író tiszteletére elhelyezett emléktáblát.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2015. június 5. 16. o.)

Még több kép... 

Ifjú Krúdy Ifjú Krúdy 02

Az ifjú Krúdy Gyula

Nyíregyháza Krúdy emléktábla

Krúdy Gyula emléktáblája a Kossuth Gimnázium falán

A parkon rendezetten haladj tova,

a végén vár rád testőrírónk szobra,

kinek oldalán kardja lóg,

míg ő gondolatain andalog.

A szobor talapzatát nemrég újították,

találd meg rajta kérdésed kódját!