// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Egy szobor vándorlása

A Nemzeti Szalon 1940. évi kiállításán a Menekülő anya című gipszszobor hívta fel a kritikusok figyelmét. Andrássy Kurta János szobrászművész alkotását „A mai háborús idők ihlették […] Egy anya karon fogott csecsemőjével futás közben visszatekint a pusztulás, az üldözők felé. Arcáról lesugárzik a magyar anya önfeláldozása, félti gyermekét, a jövendő élet zsenge hajtását. Szikrázó szeméből dac és átok lövell az üldözők felé.” A mezítlábas, hosszú parasztszoknyájú, hatalmas parasztkendővel betakart nőalak „a népben, a nemzetben lakozó elszánt erőt – a menekülés pillanatában is védelmet nyújtót, az óvást jelentette”. E gipszszobor volt a mintája annak a 2,30 méter magas, zöld trachitból faragott szobornak, amelynek a beszerzését a Vallás- és Közoktatási Minisztérium ajánlotta fel Nyíregyháza városának 1941-ben. A város vállalta a szobor költségeinek felét (3000 pengő) míg a másik felét a felajánló minisztérium állta. A szobrászművész Erdélyben kereste meg szobrához a megfelelő anyagot. A Nyírvidék 1942 májusában arról tudósította olvasóit, hogy „Erdély egy részének felszabadulása alkalmával Nyíregyházára is számos menekült érkezett. Közöttük asszonyok, anyák, akik gyermekükkel sokszor úttalan utakon és nagy szenvedések között érkeztek az Alföldre. Egy ilyen menekült anyának alakja áll majd Nyíregyházán, hogy figyelmeztessen bennünket a testvéri összefogásra, szeretetre, hazafias szolidaritásra”.
A szobrot a római katolikus templom közelében állították fel, ahogyan az a képünkön is látható. Később azonban a „rossz” tájolása miatt áthelyezték. Éber szemek észrevették ugyanis, hogy az alkotás menekülő asszonya nem szerencsés irányból menekült, így 1966-ban a városi tanács elcserélte a kórházzal Csontos Lászlónak ma a sóstói parkban lévő Fekvő nő című szobráért. A szobor eredeti üzenetét áthelyezésével és az alkotás nevének módosításával próbálták szelídíteni: a megyei kórház szülészeti pavilona mellett állították fel, a neve pedig stílszerűen „Anyaság” lett. Ezzel azonban a szobor drámaisága nem csökkent!

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2015. június 12. 16. o.)

Még több kép...

Andrássy Kurta János:
Háború - Menekülő anya

 Nyíregyháza Menekülő anya 01

 A szobor eredeti helyén, ahová 1942-ben felállították.

Nyíregyháza Menekülő anya 02

 Andrássy Kurta János: Menekülő anya (1942)

Nyíregyháza Menekülő anya 03

 Nyíregyháza Menekülő anya 04

Nyíregyháza Menekülő anya 05

Nyíregyháza Menekülő anya 06

 Nyíregyháza Menekülő anya 07