// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Arany János születésének 200. évfordulójára

A Nagyszalontán 1817. március 2-án született költő nevét ma városunkban utca és oktatási intézmény őrzi.

Az utca létrejötte az Éralja lecsapolásához és az új vasúti felvételi épület megépítéséhez köthető az 1900-as évek elején. A vasútállomás épületének helyét éppen a költőről elnevezett új utca megnyitásához kapcsolták, hiszen a tervek szerint azt az utca tengelyében kellett megépíteni.

A 9. sz. Általános Iskola 1976-ban nyitotta ki kapuit. Ahogy még épült a helyéül szolgáló új lakónegyed, a Jósaváros, úgy épült még az iskola is, hiszen a tornateremmel, uszodával, konyhával és ebédlővel rendelkező iskolát 1978. augusztus 20-án avatták fel. 1989-ben négyosztályos, majd 1991-től nyolcosztályos gimnáziumi képzést is hirdettek a 2016-ban alapításának 40. évfordulóját ünneplő oktatási intézményben. Arany Jánost 1990-ben választották névadóul. A költő bronzdomborműves emléktábláját, Györfi Sándor szobrászművész alkotását 1990. október 19-én leplezték le. Ugyanekkor egy tehetséggondozó alapítványt is létesítettek a költő nevével.

Száz évvel ezelőtt, 1917-ben is megemlékeztek a költő születéséről városunkban. Az Evangélikus Főgimnázium tornacsarnokában tartott ünneplést az Ifjúsági Bessenyei Kör rendezte. Dr. Vietórisz József igazgató megnyitó beszédét a Nyírvidék első oldalon közölte. A költészettel maga is foglalkozó Vietórisz ebben a háborús időszakban a versekre irányította a figyelmet, hiszen „a szépet megvalósító és megörökítő valamennyi művészet között a költészet a legtisztább és legértékesebb, mert nemcsak pillanatnyi gyönyörködtetést nyújt, hanem az idők végéig érezteti megnemesítő és megtermékenyítő hatását.” Ilyenek Arany János versei is. „Gyermekkorunkban az ő daliás alakjai ragadták meg a legnagyobb erővel képzeletünket, öregségünkben az ő humorát tudjuk a legjobban megérteni és méltányolni”. Az ünnepelt költő verseinek megidézésével emlékeztek még a Polgári Fiú- és a Leányiskolában is.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2017. március 3. 16. o.)

Arany János

Györfi Sándor: Arany János (1990)