// AdSense kód

Pacsirta

 • Volt egyszer egy Pacsirta vendéglő 1.

  Amiről az utcák mesélnek…

  Volt egyszer egy Pacsirta vendéglő 1.

  Amikor 1894 februárjában megnyílt a színház, akkor a helyi lap, elsősorban a vidéki látogatók számára így adta meg az Alpár Ignác tervei alapján emelt épület helyét: az akkori Széna tér nyugati oldalán, „a Pacsirta vendéglő és a csendőrlaktanyául szolgáló épület között áll”. E három épület közül a vendéglőt már hiába keresnénk, a Bethlen Gábor utca és a Bessenyei tér saroképületét évekkel ezelőtt lebontották, helyén ma a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola épülete található.

  A Somogyi Gyula és Kubassy Gusztáv közösen birtokolt telkén épült vendéglátóipari egységről az első híradás 1890-ből származik, amikor az „újon épített, téli és nyári használatra kitűnően berendezett”, 5 szobával, 2 konyhával, nyári teremmel, 2 tekepályával, 3 pincével és jégveremmel ellátott vendéglőt bérletre kínálják. Első bérlőjének neve még kutatást érdemel, de az biztos, hogy 1893 áprilisától már özv. Marossi Józsefné a vendéglősné, aki villás reggelit, frissen csapolt kőbányai sört, magyaros kosztot, hegyi és kerti borokat kínálva ajánlotta magát a vendégek becses pártfogásába. A sűrű bérlőváltások ellenére a Pacsirta hamar népszerűvé vált a városlakók körében. Banketteket, dalestélyeket, pártgyűléseket szerveztek ide. Egy alkalommal a Somossy Orfeum tartott a vendéglő kertjében felállított színpadon előadást, míg szigeti Benedek Gyula vívómester pedig vívóversenyt rendezett nagytermében.

  Bencs László polgármester városi szolgálatba állásának 25 éves jubileuma alkalmából csaknem háromszáz vendégnek adott közvacsorát a vendéglőben. Még Geduly Henrik is fontosnak tartotta várostörténeti monográfiájában megjegyezni, hogy az általa 1893-ban alapított Kuglizó Társaság a Pacsirtában „él e kellemes testgyakorló nyári szórakozásnak”. A helyi kerékpársport szerelmesei is e helyen alapították meg egyletüket, ahol Benczi Gyula is szívesen játszott zenekarával. Rózsakerti József bérlőnek köszönhetően pedig 1896 nyarán „tündéri fényben úszott” a vendéglő kerthelyisége, ahová bevezette a villamos világítást.

  (Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2022. július 15. 8. o.)

  440b

  Hirdetés a Nyírvidékben

   

 • Volt egyszer egy Pacsirta vendéglő 2.

  Amiről az utcák mesélnek…

  Volt egyszer egy Pacsirta vendéglő 2.

  A színház megnyitása is jót tett a vendéglő forgalmának, hiszen az a „színházból jövő közönségnek épen útjában, kezeügyében esik”. Ezért is döntött úgy az új bérlője, hogy megváltoztatja bérleménye nevét: „Étterem és sörcsarnok a színházhoz”. Azonban ezzel nem nyerte el a törzsvendégek tetszését, akik nem tudták elfogadni, hogy ezentúl azt kell mondaniuk, ha egy jót akarnak vacsorázni vagy inni, hogy megyünk a „Színházhoz”. Ők bizony ragaszkodtak a régi névhez, „úgy sem lehet azt már a köztudatból kiirtani, amire különben szükség sincs”.

  Egy nagy botrányban is érintett volt a Pacsirta. Történt ugyanis 1894 februárjában –nem sokkal a színház megnyitása után–, hogy a pezsgőtől felhevült néhány 14-es huszár előbb a lakásán próbálta inzultálni Káldy Mariska operettprimadonnát, majd pár nappal később pedig a Pacsirtában dorbézoltak, ahol a művésznő vacsoráját fogyasztotta. A primadonna, félvén a pár nappal előtti eset megismétlődésétől, Bertalan Kálmán rendőrtanácsost kérte, hogy kísérje szállásáig. Itt ismét megjelentek a huszárok és szóváltásba keveredtek a rendőrtanácsossal, akinek az egyikőjük ezt mondta: „coki magának”. A huszárok megfékezéséhez a laktanyában lévő ügyeletes kapitány segítségét kellett kérni. Feldúltan jegyezte le a Nyírvidék cikkírója is, hogy Nyíregyházán, „ahol a társadalom önkéntes áldozatkészségéből a magyar színművészetnek emelt oltárt, pár napja csak, hogy fölavattuk, ennek az oltárnak papjairól és papnőiről tessék másképen gondolkozni azoknak a huszár uraknak”.

  Még egy emlék, ami a színház és a Pacsirta közös történetéhez tartozik: 1898-ban Kömlei Gyula színész és Kováts Miksa színházi karnagy a vendéglő nagytermében vívott véres kardpárbajt, ami a színész súlyos sebesülésével végződött, akinek emiatt jónéhány előadást ki kellett hagynia.

  A vendéglő később a csendőrség laktanyájául szolgált, majd 1910-ben megvette a város és átalakíttatta a tűzoltóság számára, akik 1958-ig használták. A vendéglő egykori épületének története rendőrőrsként, majd a rendőrség garázsaként ért véget.

  (Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2022. július 29. 8. o.)

  442c

  A tűzoltó őrtanyává átalakított Pacsirta vendéglő

  442d

  Tűzoltók kivonulása