// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Egy elfeledett városi főmérnök emlékére 1.

Fazekas László a város főmérnökeként hosszú évtizedeken át szolgálta Nyíregyházát. Mára azonban méltatlanul elfeledetté vált, így illő, hogy felidézzük életét és munkásságát. 

1903. január 3-án született Nyíregyházán, Fazekas János és Déry Erzsébet második gyermekeként. Édesapja az evangélikus elemi iskola tanítója 1891-től, majd igazgatója 1922-től nyugdíjba vonulásáig, 1931-ig. Fazekas László a Kossuth Lajos Gimnáziumban kitűnő eredménnyel érettségizett, majd a budapesti Műszaki Egyetem gépész- és általános mérnöki szakjain diplomázott 1928-ban. Két évig Budapesten szerzett szakmai tapasztalatokat, majd Nyíregyháza város képviselő-testülete 1930. június 5-én „életfogytiglani hatállyal” városi mérnökké választotta meg. 1945-től, mint a műszaki hivatal főmérnöke állt a város alkalmazásában egészen 1960. január 1-ig. Hivatali beosztása szerint feladata volt a város bel- és külterületén a gépészmérnöki teendők ellátása, a közvilágítás, a vízellátás, hidak és utak építése, valamint a vízvezeték-hálózat fejlesztése.
Kiemelkedő munkái közé tartozik, hogy 1940–45 között elkészítette a város 1:1000 arányú részletes felmérését 16 darab 5 mm vastag üvegszelvényre rakva. Az üvegszelvényekről készült másolaton a város összes jövőbeli közműveit, csapadék-, ivóvíz és szennyvízhálózatát betervezték. Ezt a kincset a Takarékpénztár trezorjában őrizték, majd valamikor a II. világháború után a városházára került, s reménység szerint talán ma is ott rejtőzik egy szekrény vagy doboz mélyén.
Megtervezte az 1930-ban repülőtér céljaira átadott Szarvas-sziget későbbi földmunkálatait és víztelenítését, amelyet ínségmunkásokkal végeztettek. Hasonló munkaerőt vettek igénybe a sóstói tófürdő területén, amikor Fazekas vezetésével kiépítették a szabadfürdőt. Szintén első munkái közé tartozott az akkori Vay Ádám (ma Dózsa György) utca útburkolatának korszerű átépítése és a föld alá fektetett közművekkel való ellátása. Rendezte és víztelenítette a bokortanyák útjait, lebonyolította a Friedmann-telep parcellázását. Nevéhez fűződik továbbá a Volán-telep építése, a sokgyermekes családok részére 54 lakóház építése a Család utcán.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2015. szeptember 18. 16. o.)

Fazekas László

Fazekas László