// AdSense kód

LAKÓHELYÜNK, NYÍRBOGDÁNY

01. Lakóhelyünk Nyírbogdány borito

A Lakóhelyünk, Nyírbogdány című kötetem 1999-ben jelent meg. A lakóhelyismereti tankönyvnek készült kötet a Soros Alapítvány és Nyírbogdány Önkormányzati Testületének a támogatásával, a község első írásos említésének 780. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat keretében jelent meg. Dr. Mező András a nyelvtudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár és dr. Németh Péter régész lektorálta.
A kötetet dr. Mező András mutatta be 1999. augusztus 22-én a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában.


A kötetről megjelent recenzió:
Sallai József: Nyírbogdány múltjának kistükre.
Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 1999. 4. sz. 499-500. o.
A kötet az interneten itt olvasható!

Dr. Mező András ajánlása

A szerző arra vállalkozik, hogy a település általános iskolás korú gyermekei számára megmutassa a falu, egykor mezőváros természeti és történelmi értékeit, vonja be őket a lakóhely egyre alaposabb megismerésének folyamatába, fölidézze a bogdányi emberek egykori életének számos mozzanatát, s ezzel arra késztessen, hogy a mai állapottal való szembesítés révén maguk is tetten érhessék az állandó változás folyamatát. Csak a múlt vállalásával azonosulhatunk a jelennel és bizakodhatunk a jövőben. Ilyés Gábor a település alapos ismerőjeként, a bogdányi emberek, a lakosság tisztelőjeként, a körülmények megbecsülő értékelőjeként a témához méltó alázattal látott munkához, s nyugodtan állíthatjuk, hogy alkotásával olyan művet hozott létre, amely képes a látva látást, az értve értést, a nevelve nevelést fokozni, az ezzel kapcsolatos tevékenységet irányítani, az alkalmazandó mértékeket megszabni. Tárgyi ismeretei alaposak és kiterjedtek, az elkötelezettsége lakóhelye iránt nagyon rokonszenves, és mégsem akadályozza meg őt abban, hogy állásfoglalásaiban mértéktartó és objektív legyen.
Az összeállítás feltétlenül alkalmas arra, hogy elősegítse a kitűzött cél teljesülését, erősítse a lakóhely megbecsülését, tiszteletet ébresszen és növeljen a gyermekekben a föld és a népe iránt, értékekre mutasson rá, és ezek fölfedezésének élményével gazdagítsa őket.

02. meghivó99

Meghívó 1999-ből

A kötetbemutató képei

03. Lakóhelyünk Nyírbogdány Kötetbemutató

04. Lakóhelyünk Nyírbogdány Kötetbemutató

Mező Andrással és Németh Péterrel

05. dedikálás

A szerzők dedikálása az 1969-ben megjelent kötetben 1999-ből