// AdSense kód

AMIRŐL AZ UTCÁK MESÉLNEK

Amirol az utcak meselnek

Kötetbemutató

A kötetet Kujbusné dr. Mecsei Éva igazgatónő mutatta be 2018. december 5-én a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. A borítót Szabó Ákos tervezte.

AZ OLVASÓHOZ

Nyíregyháza Megyei Jogú Város hivatalos hetilapjában, a Nyíregyházi Naplóban 2013 októberében helytörténeti rovat indult „Amiről az utcák mesélnek…” címmel. A sorozat írásaiban hétről hétre várostörténeti kalandozásra hívtam az olvasókat, hogy egy képzeletbeli séta keretében járják be a város utcáit, tereit, s közben idézzék fel a közterület névadásának történetét, nevezetességeit. Célként a város történetének és értékeinek színes, érdeklődést felkeltő írásokkal történő megismertetését tűztem ki. A visszajelzések alapján nagyon népszerű a lapnak ez a sorozata, és többen jelezték, hogy szeretnék könyv alakban is kezükbe fogni a megjelent cikkeket. Ez a kívánalom adta a kötet megírásának és megjelentetésének a gondolatát.
Nyíregyháza emlékjelekben gazdag város. Utcáin és terein nevezetes épületek, szobrok és emléktáblák késztetnek megállásra, a várostörténeti múlt egy-egy darabjának a megismerésére, valamint a személyes emlékek felidézésére. Így a könyv fő szerkesztési elvéül a terek és az utcák térbeli elhelyezkedését vettem alapul, vagyis a terek és a belőlük kiinduló utcák egy olyan egységet alkotnak, amelyet az olvasók képzeletben, vagy akár a valóságban is bejárhatnak. Azon belül korabeli képeslapok, fotók és egyéb illusztrációk segítségével mutatom be az adott terület várostörténeti szempontból különleges értékeit, érdekességeit. Mivel a kötetben több helyen átfedés van, így a kapcsolódási pontokat () jellel jelöltem. Az írások és a képek rendezése során egy olyan várostörténeti képeskönyv megalkotása lebegett a szemem előtt, amely egyaránt érdekes lehet a városlakóknak és az idelátogató, érdeklődő turistáknak is.
A rovat eddig megjelent több mint 250 része is bizonyítja, hogy a város gazdag múlttal rendelkezik, amelynek a feltárásán és megismertetésén sokan fáradoztak egykor és sokan dolgoznak ma is. Közülük most csak egy személyt emelnék ki név szerint, hiszen a ­Margócsy Józseffel való találkozások sok ­inspirációt adtak várostörténeti kutatómunkámhoz, valamint az Utcák, terek, emléktáblák című köteteit alapvető forrásként használtam a sorozat cikkeinek elkészítéséhez. A kötettel az ő emléke előtt is szeretnék fejet hajtani.
Bízom abban, hogy a kötet méltó tisztelgés a város újratelepítői előtt is, akik „hitből és homokból” várost alapítottak, különböző kiváltságokat szereztek és felvirágoztatták azt.
Köszönöm szépen mindazoknak a segítségét, akik a kötet megjelenéséhez bármilyen formában hozzájárultak. Különösen hálával tartozom a kézirat lektorainak, Kujbusné ­Mecsei Évának és Bene Jánosnak.

Ilyés Gábor

Amiről az utcák 34 35 W

Amiről az utcák 62 63 W