// AdSense kód

 Nyírbogdány

Szép, szinte tavaszias idővel ajándékozott meg a mai vasárnap, 2010. november 14-e. (Délután 19,5 fokot is mutatott a hőmérő!) A családdal hazamentünk a nagyszülőkhöz és ennek a napsütéses időnek egy részét azzal töltöttem, hogy körbefotóztam azt a falut, ahol 14 éves koromig éltem. E faluhoz kötnek az első helytörténeti kutatási élményeim is. Azóta is vallom, hogy az ember ismerje annak a településnek a történetét, ahol él. Ezért olvastam (még anno) kíváncsian és nagy érdeklődéssel a falu 1969-ben megjelentetett monográfiáját, ezért végeztem önálló, főleg az egyházak történetével foglalkozó kutatásokat, vezettem egy rövid ideig helytörténeti szakkört és rendeztünk Sári Laci barátommal helytörténeti vetélkedőket. Erre az érdeklődésemre tettem fel (remélem) a koronát az 1999-ben megjelent lakóhely-ismereti tankönyvemmel (vajon használja-e valaki?). Ez az időszak 1996-tól 1999-ig között tartott az életemben. 1999-ben Nyíregyházán alapítottam családot. Azóta próbálom megismerni és megismertetni ezt a gyönyörű várost.
No, de most térjünk vissza Nyírbogdányba. A tavalyi jégeső elverte szinte az egész falut, ennek köszönhetően (kénytelenségből) sok ház új tetőzet kapott. Ez az egyik, ami szembetűnő, a másik pedig a falu központját érintő változások. Végre Bogdánynak is lesz egy tere! A munkálatok még tartanak, de lássuk mi volt a helyzet ezen a szép vasárnapon.

01. Nyírbogdány

A művelődési ház előtt kialakítandó tér egy részlete

02. Községháza

A Polgármesteri Hivatal épülete

03. Művelődési ház

A művelődési ház előtti terület - még nincs kész
(A falon elhelyezett tábláról kiderül, hogy a téren a Menyegzők sétányát alakították ki
Eljegyzési díszkúttal, a Felhős boldogság kapujával és a település címerével.
A műegyüttes Birizdó Gabriella tervei alapján készült.
Talán az elnevezések alapján kitalálható, hogy az épület a község házasságkötő termének is otthont ad.)

04. Nyírbogdány címere

Nyírbogdány címere gránitba vésve

05. Művelődési ház

Székely Elek bogdányi földesúr egykori kastélya, amely ma:

06. Cégértábla

A cégértábla B. Orosz István alkotása

07. Székely család címere

A kastély címere

08. Székely kastély

Ezen a régi képeslapon jól látható, hogy 1945 előtt tornya is volt a kastélynak!

09. Világháborús emlékmű

A község világháborús halottainak állít emléket Horváth Miklós 1992-ben készült alkotása.

10. Általános Iskola

Ahol az iskola padjait koptattam 1986-ig: a Kazinczy Ferencről elnevezett általános iskola
(ma már óvoda és alapfokú művészetoktatási intézmény is).
A mi időnkben a főbejárattól jobbra lévő épület volt még csak meg, az iskolát 1987-ben bővítették.

11. Kazinczy Ferenc

Az iskola névadójának domborműve Sebestyén Sándor szobrászművész alkotása.
1989-ben leplezték le.
(Érdemes megtekinteni a suli igényesen szerkesztett honlapját,
különösen ezt a régi képeket bemutató galériát!
Örülök, hogy vannak az iskolában, ill. a honlapért felelősök között olyanok,
akik fontosnak tartják a múlt emlékeinek a megőrzését!
Itt szeretném megköszönni a fáradozásaikat is.)
Kazinczy nevét 1969-ben vette fel az iskola annak emlékére, hogy a
Fogságom naplója tanúsága szerint a rab Kazinczy a településen találkozott az édesanyjával.

12. Református templom

A református vallású hívek temploma 1796-1800 között épült.

13. Református templom

Az oldalbejáraton 1758-as évszám olvasható, ehhez építették 1796-tól a ma is látható templomot.

14. Református templom

"A templom tornya már messziről jelzi, hogy körülötte település terpeszkedik,
és a tetején lévő betlehemi csillagot jelképező csillag, mint egykor a napkeleti bölcseket Betlehembe,
most a látogatókat Bogdány szívébe vezeti."

És most lépjünk be a templomba!

15. Református templom

Kegyúri karzat, szószék (1836), papi szék (1834)

16. Református templom

A templom keleti oldalán található az 1833-ban, fából készített orgonakarzat,
rajta az orgonával és a padokkal. Az orgonát 1834-ben készítette Komornyik József kassai mester.
Pneumatikussá 1941-ben építették át. 2 manuálos, lábjátékra (is) alkalmas.

17. református lelkeszek et

A templom oldalkijárata feletti falon látható ez az emléktábla, amit én is most láttam először.
Örömmel olvastam végig rajta a Bogdányban szolgáló lelkészek névsorát,
akik közül Bodnár Gábor különösen kedves számomra!

18. Emlékoszlop

A templom bejáratától jobbra látható az 1956-os emlékoszlop, amelyet a gyülekezet állított 2006. november 12-én.

19. Tóth Gábor síremléke

A templom kertjében található Tóth Gábor lelkész síremléke.

20. Sion Idősek Otthona

21

22

A református egyház fenntartásában működik a Sion Idősek Otthona, amelynek kapuit erdélyi mesteremberek készítették.

23. Római katolikus templom

A római katolikus templomot 1983. október 23-án,
Fekete István plébánossága idején szentelték fel a Szentháromság tiszteletére.

24. Római katolikus templom

1946-ban emelt kőkereszt a templom előtt.

25. Római katolikus templom

Korábban ez az 1854-ben emelt templom szolgálta a római katolikusokat.
Engem is ebben a templomban kereszteltek, s kisgyerekként ide jártam misére.
Kis templom volt, de milyen nagynak éreztem gyerekként!
(1983-ban bontották le.)

26. Római katolikus templom

Az új és a régi - egymás mellett.

27. Római katolikus templom

A templom tűzzománcból készült oltárképe Józsa János alkotása.

A falu központjától a Szalánczy-kastély két egykori és egy mai fotójával búcsúzom:

28. Szalánczy kastély

29. Szalánczy kastély

30. Szalánczy kastély

Irány a temető!

31. Ravatalozó

A temető ravatalozója ebben a formájában 2008-ban,
az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával valósult meg.

32. Ravatalozó harangja

A ravatalozó harangját 2004-ben áldották meg az egyházak képviselői.

33. Székely család kriptája

Egyre csak romosabb a Székely család kriptája...

34. Halka Istán síremléke

Halka István (1898-1979), egykori bogdányi tanító síremléke.
Az idősebbek még emlékeznek rá! A mellette lévő fémtábláról kiderül, hogy 47 évig volt a falu tanítója!

35. Ledöntött síremlékek

A földön hever Bodnár Gábor (1801-1868) síremléke!
Jó volna remélni, hogy a hagyományait ápoló (lásd emléktábla a templomban)
református egyház helyre fogja állítani ezt a síremléket!

36. Bodnár Gábor síremléke

Amikor még állt és virág vette körül a síremléket...

Nyírbogdánytól Bodnár Gábor 1840-ben papírra vetett soraival búcsúzom:

"Oskola! Jó tanító! Népnevelés!
Ezeknek hanyatlása az egész társas élet pusztulása!"