// AdSense kód

CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN 2024

Gratulálok! Elérkeztetek a séta utolsó állomására.
A rejtvény utolsó két kérdése:

3. Minek az ősrégi egyháza állt itt a közelben?
9. Vajon ki lehet a tér névadója? Gondolj a közelben lévő templomra!

Az utolsó feladatért görgess a képek alá!

Amiről az utcák mesélnek…

A nyíregyházi millenniumi ünnepségek 2.

 

A millenniumi ünnepségek második napja kivilágítással ért véget. Este 8 órakor mozsárlövés jelzésére kigyulladtak a fények a magán- és középületeken. A vármegyeháza 112 ablakában 1400 gyertya lángja lobbant, míg a városháza erkélyén villamos izzólámpákból egy hatalmas „1000”-es számot formáztak, amelynek „fénye szinte nappali világosságot árasztott a katolikus templomig”. Tíz óráig „olyan élénkség uralkodott mindenfelé, amely a mi csöndes, zajtalan estéinkhez képest szinte teljesen átalakította a város képét”. Az evangélikus főgimnázium ifjúsága és a kereskedő ifjak bejárták a város utcáit majd a vármegyeháza és a városháza előtt az ünneplőkkel közösen elénekelték a Himnuszt és a Szózatot.
Május 11-én a vármegye tartotta emlékünnepét. A helyi lelkészek közös istentiszteletet mutattak be, majd a díszmenet a római katolikus templom előtti térről a vármegyeháza elé vonult. A díszközgyűlést a városi dalárda éneke majd Kállay András főispán beszéde nyitotta meg. Az ünnepség szónokaként az elmúlt ezer esztendőre Vay Ádám gróf, a vármegye egykori főispánja emlékezett és mondott hálát a magyarság megmaradásáért. Beszédét követően az ünneplő közösség az Egyház (ma: Kálvin) térre vonult, ahol a vármegye a nap mementójául egy emlékoszlopot emelt „ama helynek örök időkre való megjelölése végett, hol régi leírás szerint az Ecclesia de Nyír, a város legelső temploma, a régi Nyíregyháza életének e legelső monumentuma állott”. Az obeliszket (képünkön) Mikecz János alispán beszédét követően leplezték le, majd a város nevében Bencs László polgármester vette át, ígérve, hogy „ezen emlékoszlopot Nyíregyháza város oly féltő gonddal fogja oltalmazni, mint szerető anya féltett kincsét, gyermekét, s kívánja, hogy Nyíregyháza város addig éljen, amíg ezen hazafias emléket becsben tartani és gondozni fogja”.
100 évvel később, 1996-ban a város elöljárói egy harmadik feliratot vésettek az obeliszkre: „A honfoglalás ezeregyszázadik évfordulójára emlékezett Nyíregyháza lakossága 1996. május 11-én”.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2016. május 20. 16. o.) 

Még több kép...

millenniumi obeliszk web

Millenniumi obeliszk

millenniumi felirat 01 millenniumi felirat 02 millenniumi felirat 03

A millenniumi obeliszk feliratai

Kérlek, kattints az alanti linkre,
majd jelszóként add meg a rejtvény megfejtését!
(A szót tulajdonnévként írd be: nagybetűvel kezdődik, a többi kisbetű :)

Csodát virágzik a jelen