// AdSense kód

NYÍREGYHÁZI PANTEON

Lukács Ödön

Lukács Ödön 2

Lukács Ödön
(1843-1896)

Lukács Ödön (Sályi, 1843. aug. 15-Nyíregyháza, 1896. márc. 1.): református lelkész. A sárospataki teológia elvégzése után Zsurkon segédlelkészként szolgált. Innen került 1870-ben Nyíregyházára, a református egyházközség élére. Számos egyházi jellegű műve mellett 1872-75 között a Szabolcs című lapot is szerkesztette. Kisebb költemények címmel 1872-ben verseskötetet jelentetett meg. Két nagy tettével vívta ki az utókor méltó elismerését: a református templom felépítésével (1873-ban tették le az új templom alapkövét, s a teljes építkezés 1883-ra fejeződött be) és történetírói tevékenységével (1886/87 telén jelent meg a Nyíregyháza szabad, kiváltságolt város története című munkája). 1987-ben megjelentették a mű reprint kiadását, a református egyházközség pedig emléktáblát leplezett le a templom előcsarnokában a "templomépítő történetíró" emlékére.

01. lukacs ödön emléktábla

Lukács Ödön emléktáblája

02. lukacs monografiaja

Nyíregyháza szabad, kiváltságolt város története