// AdSense kód

A nyíregyházi Samassa-templom monografiája

című kötet képei

A ma már társszékesegyház felszentelési ünnepségére (1904. augusztus 20.) egy kivitelében egyszerű, de tartalmában díszes füzet jelent meg Matuszka Mihály tollából. Matuszka nagykállói hitoktatósága idején készítette el a Samassa József áldozárságának emléket állító nyíregyházi római katolikus templomot bemutató írását, amelyet Szmrecsányi Lajos, egri főszékesegyházi kanonok, érseki irodaigazgatónak ajánlott, aki a megjelentetést anyagilag támogatta. A 39 oldalas, 49 képpel és rajzzal díszített mű a Korvin testvérek nyomdájában készült Budapesten. A templomról készített külső és belső felvételek Hunyady László nyíregyházi fényképészmester munkáját dicsérik.

01

A templom külső képe

02

Angyal alakok a főoltárról

03

Belső kép 1.

04

Belső kép 2.

05

Az oldalhomlokzat rajza

06

A főhomlokzat rajza

08

A kórus keresztmetszete

09

Az oldalhomlokzat keresztmetszete

010a

A boltozat alaprajza

010b

Földszinti alaprajz

011

A hátsó homlokzat

012

Szent Terézia, Szent Bernát és Szent Ambrus

013

Keresztelő Szent János, Szent Ágoston és Nagy Szent Vazul

014

Szent József és Magyarország királynéja

015016

Imádkozó angyalok

017

Szent Erzsébet, Szent István, Árpádházi Boldog Margit

018

Krisztus siratása

019

Szent László, Szent Jeromos és Szent Imre

020

Annuntiatio

024

A keresztelő kút

025

A szószék

029

A nagy harang

030

A régi templom

A monográfiáról és a templomról ismertető olvasható
a Lyka Károly által szerkesztett Művészet 1904/5. számában.