// AdSense kód

Az elhurcoltak emlékjelei

Nyíregyházát első ízben 1944. október 21-én foglalták el a Vörös Hadsereg katonái, akik október 31-én véglegesen kiszorították a németeket. A tényleges felszabadulás helyett azonban még újabb megpróbáltatások vártak a nyíregyházi lakosok jelentős részére, hiszen november 2-án az orosz katonák megkezdték a polgári lakosság összegyűjtését. A város különböző pontjain lévő gyülekezőhelyekről az embereket a törvényszék Bocskai u. 2. sz. alatti börtönébe kísérték. Másnap kb. 2300 férfit indítottak útnak gyalogmenetben Debrecen felé, ahol a Pavilon laktanyában tartották fogva őket. November 19-én vagonírozták be a mintegy 3000 embert, akiket a romániai Focsani érintésével a szovjetunióbeli Bölc városka egyik hadifogolytáborába szállították. Innen aztán 1946-tól az Urálba, ill. a Kaukázusba vitték a még életben maradottakat kényszermunka-táborokba. Az elhurcoltak közül csak 200-300-an térhettek haza a málenkij robotból otthonaikba, a többiek a lágerek jeltelen sírjaiban nyugszanak.

A málenkij robotra elhurcoltak emléktáblája

01. nyiregyhaza malenkij robot emlektabla

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei málenkij robotra elhurcoltak emlékére 1994. november 2-án emléktáblát helyeztek el az elhurcoltak kőből készült emlékművén. Az avató ünnepségen Mádi Zoltán polgármester mondott avató beszédet, majd az emléktáblát megáldották az egyházak képviselői. 2006-ig az emlékmű az Országzászló téren állt, ekkor a város tereinek általános rendezése miatt több emlékművel együtt áthelyezték a Sóstói Múzeumfalu látogatókat fogadó bejárata előtt kialakított parkba, ahol jelenleg is látható.

Az elhurcolt vasutasok emléktáblája

02. vasutallomas emlektabla

03. vasutallomas emlektabla

A málenkij robotra elhurcolt nyíregyháziak között mintegy 300 vasutas is volt. A tiszteletükre 1995. november 2-án emléktáblát lepleztek le az állomás épületén. A márványtáblát az állomás átépítése után, 2002. november 29-én újra elhelyezték az épület falán.

Soltész István emléktáblája

04. Soltész Istvan emlektabla

05. Soltesz Istvan

Soltész István 1900-ban született Nyíregyházán. A helyi tanítóképző elvégzése után Nagykállóban volt az első munkahelye. Innen, mint tanyasi tanító előbb Sóskútra, majd Salamonbokorba került. Ő is tagja a málenkij robotra elhurcoltaknak. 1945 januárjában, Bölcben, a lágerben pusztító tífuszjárványban halt meg. Emléktábláját egykori munkahelyén, a salamonbokori régi evangélikus elemi iskola falára helyezték el 2000. július 9-én. Táblaavató beszédet Magyar László gyülekezeti lelkész mondott.

Az elhurcolt postások emléktáblája

06. Elhurcolt postások emléktáblája

A málenkij robotra elhurcolt postások tiszteletére 2001. november 2-án bronz emléktáblát lepleztek le a nyíregyházi 1-es Posta épületének külső falán. Az emléktábla Nagy Lajos Imre szobrászművész alkotása.

Elhurcoltak emlékműve

09. Elhurcoltak emlekmuve

A László Zoltán építész tervei alapján készült emlékmű anyaga vasgerenda és fekete impala gránit. Az egyenként 300 cm magas T-profil ferdén döntött vasgerendát két, ugyancsak profilos 120 cm hosszú vasgerenda fog bilincsbe. Az alsó vasgerenda-szelvény egyben a párnakőszerűen döntött fekete gránit feliratos táblának is feltámasztó eleme. A táblákon az elhurcoltak eddig feltárt nevei olvashatók homokfúvott betűkkel, bronzosan színezve. Az emlékhelyet 2004. október 30-án adták át.

A II. világháború során Moldávia területén elhunyt katonák,
hadifoglyok és kényszermunkás honfitársaink emlékjele

10

2006. november 17-én katonai tiszteletadás mellett történt a moldovai lágerben elhunyt ismeretlen magyar hadifogoly újratemetési szertartása. Csabai Lászlóné polgármester köszöntője után dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter, majd dr. Holló József altábornagy, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója mondott megemlékező beszédet. Az ökumenikus szolgálat után újratemették az ismeretlen magyar áldozat földi maradványait.

11. Exhumalas 12. Exhumalas

Az exhumálás egy pillanata és az exhumálás résztvevői a koporsóval
(A fotókat Kővári Árpád bocsátotta rendelkezésemre.)

Az újratemetési szertartás, 2006. november 17.

13. Ujratemetes

14. Ujratemetes