// AdSense kód

A PROJEKT

gulag emlekev logo 2b 260

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett a „Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévével” kapcsolatosan „Elhallgatott történelem” címmel. Erre a kiírása készítettem el pályázatomat, melynek egy volt málenkij robotostól vett idézetet választottam projektcímül: „Még ha száz évig élnék, akkor se menne ki a fejemből”. A pályázatom célja: helytörténeti kutatómunkával a málenkij robot Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei történetének feldolgozása, az elhurcoltak névsorának településenkénti összeállítása, a megye málenkij robotra vonatkozó emlékjeleinek (szobor, emlékmű, emléktábla) fotódokumentációja. A projekt eredményéül egy olyan kéziratot szeretnék elkészíteni, amely később önálló kötet formájában is megjelenhet.

A PROJEKT RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA

2009-ben, mint a Nyíregyházi Városvédő Egyesület titkára kerültem közelebbi kapcsolatba a málenkij robot helyi történetével. Az egyesület felhívást jelentetett meg azzal a céllal, hogy egy kötetben emléket állítsunk az 1944. november 2-án Nyíregyházáról málenkij robotra elhurcolt embereknek. Mint a kötet szerkesztését felvállaló személy nagyon sok visszaemlékezővel kerültem kapcsolatba, sok személyes tragédiát osztottak meg velem. Ezeket a visszaemlékezéseket, valamint a levéltári forrásokat és a város e témájú emlékjeleit rendeztem egy kötetbe (Málenkij robot. A nyíregyházi elhurcoltak. Nyíregyháza, 2010. 142 p.), amelynek a bemutatója 2010. november 24-én volt a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban.
2012 telén a gávavencsellői Községi Könyvtár kért fel előadónak, hogy mutassam be a málenkij robot megyei történéseit, különös tekintettel a gávavencsellői elhurcoltakra. E felkérésnek köszönhetően beleástam magam a nem nyíregyházi vonatkozások felkutatásába. Az előadást 2013. január 30-án tartottam meg szépszámú érdeklődő jelenlétében (képgaléria). Két évvel később a kisvárdai Városi Könyvtár felkérésére tovább bővítettem megyei kutatásaimat, amelyekről 2015. május 16-án, egy tudományos emlékülés keretében, Molnár D. Erzsébet történész társaságában számolhattam be (meghívó). E két utóbbi felkérés rádöbbentett arra, hogy e szomorú eseménysorozat megyei történéseiről még nem készült összefoglaló tanulmány. Résztanulmányok, ill. települési monográfiákban kisebb közlések már jelentek meg, de egy mindenre kiterjedő összegzés még nem készült. E pályázat keretében megvalósuló projekt végcélja egy ilyen összegző és hiánypótló tanulmány megírása lenne, amely a következő főbb részeket tartalmazná:

  • a Szovjetunióba hurcolt kényszermunkások megyei története,
  • a személyes visszaemlékezések összegyűjtése,
  • az elhurcoltak névsorának településenkénti összeállítása,
  • a megye málenkij robotra vonatkozó emlékjeleinek (szobor, emlékmű,emléktábla) fotódokumentációja.