// AdSense kód

BEREGSZÁSZ 1.

2010. szeptember 24-én a Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári Napok keretében egy lelkes csapat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vendégszeretetét élvezhette. A terveknek megfelelően a buszok 6-kor indultak, s mintegy 1 órányi várakozás után (hála a konzuli segítségnek csak ennyit kellett itt rostokolnunk) kb. 3/4 9-kor már Beregszászon is voltunk. Hamar birtokba is vettük a főiskola épületét, ahol az emeletek között csinos hallgatók kalauzoltak bennünket, hogy biztosan megérkezzünk az előadóterembe. Itt hamarosan egy pénzváltó is megjelent, aki megszabadítva némi forinttól helyi valutával gazdagított. A kezdésig volt még egy kis idő, így gyorsan bejártam néhány útvonalat, s közben nem tétlenkedett a fényképezőgépem sem.
Az első előadást 9.30-tól hallhattuk. A köszöntések után Soós Kálmán rektor úr mutatta be nekünk a főiskola múltját, jelenét és jövőjét. Érdekes volt hallgatni a történetet, s rádöbbenni arra, hogy Kárpátalján milyen fontos szerepet tölt be a helyi magyarság életében ez az oktatási intézmény, amelyet az ukrán állam egyáltalán nem támogat. A hallgatók a magyar nyelv és irodalmon kívül szinte mindent hallgathatnak, sőt még pincéreket is képeznek. Nagy szerepe volt és van a főiskolának Kárpátalja földrajzának tanításában is. Az épület történetéről megtudhattuk, hogy 1908-1909-ben épült. Elég viszontagságos ez a történet, ami bizony az épület állagán is meglátszik. Az egykori királyi törvényszék épületében mielőtt a főiskola birtokba vette volna, működött benne szovjet laktanya és egy finommechanikai hadiipari üzem, ami eléggé tönkretette. Az épület felújításában nagy szerepe volt az anyaországi segítségnek. A köszönetet fatáblára vésték, ill. a felújított termeket azokról a településekről, megyékről nevezték el, akiknek az adományaik segítségével rendbe tehették. (Így van Nyíregyháza terme is!) Így vált az épület belülről használhatóvá. Illetve most újabb probléma merült fel, hiszen a tetőszerkezetet is fel kellene újítani - erről tanúskodik az előadóterem beázott fala. Ezen cserépjegyek vásárlásával mi is segíthetünk! És várat magára még az épület külső felújítása is!
A rektor úr tájékoztatója után Csatáry György egykori levéltáros, jelenleg a főiskola tanára a hajdanvolt Beregszász történetébe vezette be a hallgatóságot. Nagy hiányossága van még a történészeknek, hiszen még adósak Beregszász történetének monográfiájával. Résztanulmányok már születtek, de Lehoczky Tivadar "Beregvármegye monographiáján" kívül még nem jelent meg összefoglaló munka. A négy államhoz is tartozó Beregszász történetében mindegyik állam otthagyta a maga nyomát, ezt fedezhetjük fel végigsétálva a városon.
Ezt követően ünnepélyes pillanatra került sor, hiszen Kujbusné dr. Mecsei Éva a Sz-Sz-B Megyei Levéltár igazgatója és Soós Kálmán a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora együttműködési megállapodást írtak alá. Ez az együttműködés már korábban is megvolt, de ahogyan igazgatónő fogalmazott, a levéltárosok szeretik a lepapírozást.
A kézfogás után Váradi Natália kapott szót, akiről megtudtuk, hogy a főiskola saját nevelése. Az egykori diák most a pulpitus másik oldalán egy diaképekkel színesített várostörténeti sétára hívott bennünket. Bebarangoltuk a várost! Különösen érdekes volt, hogy a korabeli felvételek után a jelen fotóit láthattuk. A változás különösen szembetűnő volt a zsinagóga épületénél. Ma már nyomaiban sem fedezhető fel, hiszen egy "modern" épületbe öltöztették.
Az előadás után állófogadás, majd fakultatív programok következtek. No ez volt a kiteljesedésem ideje, hiszen nyakamba vettem a várost és sok zegét-zugát bebarangoltam. Milyen gyönyörű város lehetne Beregszász! De... lepukkant, felújításra váró épületek, kóbor kutyák, kolduló, mezítlábas cigánygyerekek és szemét. Sok-sok szemét. Az identitását emléktáblákkal is ápoló és erősítő magyarság. Összeforrasztott Petőfi-szobor, szovjet hősi emlékmű és Lenin halálára emlékező beregszásziak emléktáblája. Ez így együtt Beregszász és még biztos sok minden más is, de nekem egy nap után ennyi. Megszerethető város!
Délután még megtekinthettük Sepa János múzeumigazgató egyedi hangvételű tárlatvezetésével a Beregvidéki Múzeumot, majd Kész Géza és Kész Piroska a Kárpátaljai Református Gyűjteményt mutatták be. Utóbbiak elmondásából megtudhattuk, hogy az erősen lepusztult épületet -mint egyetlen pályázó- a Kárpátaljai Református Egyház kapta meg, aki a "birtokon" többek között idősek otthonát, múzeumot és levéltárat létesített. A múzeumban jelenleg látható tárgyakat mindössze két év alatt gyűjtötték össze! A templomokról készített fotók és a kiállított tárgyak annak voltak bizonyítékai, hogy egyszerre milyen gazdag és milyen szegény Kárpátalja!
A szervezőknek köszönöm szépen, hogy részt vehettem ezen a beregszászi úton!

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épülete

Az épület leírása a főiskola honlapján: "Kétemeletes épület, amelyet 1908–1909-ben építettek Jablonszky Ferenc tervei szerint. Az épület főhomlokzata középen és két végén erősen kiugró rizalitokkal tagolt, melyeket magas mandzárdtetők fednek. Az első emelet ablakai felett timpanonszemöldök díszítések láthatók. A második világháború után szovjet laktanya volt benne, majd finommechanikai hadiipari üzemet nyitottak az épületben, kiépítve egy nagy kapacitású szellőztető hálózatot, termeiben több tonnás munkapadokat helyeztek el. A rendszerváltás után az üzem csődbe jutott, fűtését kikapcsolták, a műhelyeket megszüntették. Mindez az egyébként is lepusztult épület állagának rohamos romlásához vezetett."

A hajdanvolt királyi törvényszék épülete

01. Beregszasz kir

02. torvenyszek2

Képeslapok az internetről

Az építők emlékét őrző táblák

03. Beregszasz emlektabla  04. Beregszasz emlektabla
   

(A konferencia egyik résztvevője szerint a táblákat az átkos idők alatt fordítva befalazták, hogy a felirata ne legyen olvasható.
De legalább nem törték össze!)

2010. szeptember 24-én készített fotóim az épületről

05. Beregszasz

06. fosuli2

07. fosuli3

08. fosuli4

Képek az iskola épületéről az utca felől

Az épület belső udvara

09. fosuli5

10. fosuli6

11. fosuli7

12. fosuli8

Az épület belsejéből készített fotók is arról a mielőbbi felújítás szükségességéről tanúskodnak

Az iskola névadója

13. Beregszasz rakoczi arckep

II. Rákóczi Ferenc arcképe a főiskola címerével a II. emeleti terem falán található.
A főiskola 2003-ban vette fel Rákóczi nevét.

Zrínyi Ilona szobra

14. Beregszasz zrinyi ilona

Dr. Berek Lajos: Zrínyi Ilona szobra (2006)

A szobor mellett lévő tájékoztató tábla tanúsága szerint a szobor eredeti példánya Budapesten található a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. A szobrot a Bolyai János Honvéd Alapítvány adományozta a főiskolának, öntötte Varga Imre karcagi öntőmester.

II. Rákóczi Ferenc szobra

15. Beregszasz rakoczi

Tamáska János: II. Rákóczi Ferenc szobra (2008)

A szobor az Adrianus Alapítvány a Falvak Kultúrájáért, a Bolyai János Honvéd Alapítvány valamint az Ukrán-Magyar Kulturális Együttműködési Társaság adományaként került a főiskolára. Varga Imre karcagi öntőmester öntötte.