// AdSense kód

BUDAPEST

TÖRTÉNELMI TABLÓ A HŐSÖK TERÉN

A Hősök terén található Millenniumi emlékmű és a Hősök emlékköve együttesét az Országgyűlés 2001-ben, a magyar állam megalapításának ezeréves évfordulója tiszteletére nemzeti emlékhellyé nyilvánította. Az emlékhely az itt található képzőművészeti alkotásokkal kiválóan alkalmas történelmi múltunk felidézésére és egyben főhajtásra is hőseink emléke előtt. A városközpontból a Városliget felé haladva jutunk el a térre. Már messziről látható a Millenniumi emlékmű középpontjában a 36 méter magas oszlopon Gábriel arkangyal Szent Koronát és apostoli kettős keresztet tartó alakja.

01. hosok tere gabriel angyal

Gábriel arkangyal
(Zala György 1896-ban mintázta, és 1897-ben a Gladenbach öntödében készült.
1901. október 24-én helyezték fel a korinthoszi oszlop tetejére.)

Közeledve a tér központja felé megpillanthatjuk a térnek nevet adó kőtömböt, a Hősök emlékkövét, majd a háttérben Árpád fejedelmet és vezértársait.

02. hosok tere 01

Árpád fejedelem jobbján Kond, Ond és Tétény, míg balján Tas, Huba és Előd lovas szobrai láthatók.
(A honfoglaló vezérek Zala György alkotásai, 1926-1929)

03. hosok tere arpad vezer

Árpád fejedelem (Zala György alkotása, 1912)

Az oszlopcsarnok tetején allegorikus bronzszobrok láthatók.

04. hosok tere 02

05. hosok tere 03

06. hosok tere 04

A Háború
(Zala György, 1906)

07. hosok tere 05

A Béke
(Zala György, 1908)

08. hosok tere 07

A Munka és Jólét
(Zala György, 1905)

09. hosok tere 06

A Tudás és Dicsőség
(Zala György, 1905)

A két félköríves kolonnádban a magyar történelem jeles személyiségeinek alakjai láthatók, hét az egyik és hét a másik oldalon.

10. hosok tere szent istvan

Szent István
(Senyei Károly, 1911)

11. hosok tere szent istvan dombormu

István az 1000. év karácsonyán koronát kap a pápától
(Zala György, 1912)

12. hosok tere szent laszlo

Szent László
(Telcs Ede, 1911)

13. hosok tere szent laszlo dombormu

László legyőzi a leányrabló kun vitézt
(Zala György, 1909)

14. hosok tere konyves kalman

Könyves Kálmán
(Füredi Richárd, 1912)

15. hosok tere konyves kalman dombormu

Kálmán király megtiltja a boszorkányégetést
(Antal Károly, 1955)

16. hosok tere ii andras

II. András
(Senyei Károly, 1912)

17. hosok tere ii andras dombormu

II. András keresztes hadjáratot vezet Jeruzsálem felszabadítására
(Zala György, 1912)

18. hosok tere iv bela

IV. Béla
(Köllő Miklós, 1905)

19. hosok tere iv bela dombormu

IV. Béla a tatárjárás után felépíti az országot
(Zala György, 1912)

20. hosok tere karoly robert

Károly Róbert
(Kiss György, 1905)

21. hosok tere karoly robert dombormu

A morvamezei csata
(Zala György, 1912)
Ez az egyetlen dombormű, amely nem kapcsolódik a felette álló királyhoz, hiszen IV. (Kun) László király
életének egyik legnagyobb jelentőségű csatáját örökíti meg.
A dombormű alatti feliratot 1945 után tüntették el, hiszen az a magyarok és a Habsburgok
első együttműködését ábrázolja.

22. hosok tere nagy lajos

I. Nagy Lajos
(Zala György, 1927)

23. hosok tere nagy lajos dombormu

Nagy Lajos bevonul Nápolyba
(Zala György, 1913)

24. hosok tere hunyadi janos

Hunyadi János
(Margó Ede, 1906)

25. hosok tere hunyadi janos dombormu

Hunyadi nándorfehérvári győzelmével megállítja a török hódítókat
(Zala György, 1912)

26. hosok tere matyas kiraly

Mátyás király
(Zala György, 1905)

27. hosok tere matyas kiraly dombormu

Mátyás király tudósai körében
(Zala György, 1909)

28. hosok tere bocskai istvan

Bocskai István
(Holló Barnabás, 1903)

29. hosok tere bocskai istvan dombormu

Bocskai hajdúi harcban a császári zsoldosokkal
(Marton László, 1955)

30. hosok tere bethlen gabor

Bethlen Gábor
(Ifj. Vastagh György, 1902)

31. hosok tere bethlen gabor dombormu

Bethlen Gábor szövetséget köt a csehekkel
(Szabó István, 1955)

32. hosok tere thokoly imre

Thököly Imre
(Grantner Jenő, 1954)

33. hosok tere thokoly imre dombormu

Thököly kurucai a szikszói harcban legyőzik a labancokat 1679
(Grantner Jenő, 1955)

34. hosok tere rakoczi ferenc

II. Rákóczi Ferenc
(Kisfaludi Strobl Zsigmond, 1955)

35. hosok tere rakoczi dombormu

Esze Tamás jobbágyseregével fogadja a hazatérő Rákóczit
(Kisfaludi Strobl Zsigmond, 1955)

36. hosok tere kossuth lajos

Kossuth Lajos
(Kisfaludi Strobl Zsigmond, 1955)

37. hosok tere kossuth dombormu

Kossuth fegyverbe hívja az alföldi népet
(Kisfaludi Strobl Zsigmond, 1955)

Felhasznált irodalom:
Helgert Imre-Négyesi Lajos-B.Kalavszky Györgyi: Nemzeti emlékhely a Hősök terén. Budapest, 2002.
A fotók 2011. április 16-án készültek. (A Gábriel angyalról készült kép nem saját fotó.)
Ajánló
Ajánló