// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„…mindnyájan tudjuk, érezzük, hogy a történelmi Magyarország nem halhat meg”

1920 tavaszán a világháborút lezáró békeszerződés tartalma, annak elfogadásának illetve elutasításának kérdése tartotta izgalomban az egész országot, így városunk vezetőit, polgárait is. „Megjött a sötétszárnyú hír, a feketepecsétes írás, a magyar békeszerződés”- adta hírül a Nyírvidék, amelynek lényege: „Ezeréves drága honunk hatalmi késsel darabokra szaggatva!”.

A békediktátum elfogadása ellen tiltakozó nagygyűlést szerveztek 1920. május 9-én. A Kossuth tér fái alatt dr. Bencs Kálmán polgármester kifejtette: „ahogyan papíron nem lehet eltörölni a föld színéről a Kárpátok bércövét, s ahogy nem lehet elrendelni, hogy a Tótföld folyói ne a magyar Alföld, hanem Csehország felé folyjanak, éppen úgy nem lehet megváltoztatni Magyarország természetes területi egységét”. Geduly Henrik evangélikus püspök esküre szólította a jelenlévőket: „Fel a kezekkel! Fel a szívekkel! Esküszünk, esküszünk a nemzeti lobogóra, apáink sírjára, szívünk őszinteségére, gyermekeink becsületére, hogy addig nem lesz nyugalom e földön, Európa közepén, míg a tőlünk elrablott területeket vissza nem szerezzük”. Majd beszéde végén harsogta az azóta többször felhangzó szavakat: „Nem, nem, soha!”

A város képviselőtestülete 1920. május 12-én rendkívüli közgyűlésen tanácskozott. A képviselők bíztak a népek pártatlan ítéletében és megfogalmazták reményüket: „Ezeresztendős történetünkön végigtekintve látjuk, hogy hasonló helyzetben számtalanszor volt már az ország, sokszor megtépáztak, megcsonkítottak bennünket, mégis az elszakított részek idővel mégis egybeforradtak, mert Magyarország az Istentől adott természetes egység, hogy abból sem elvenni, sem hozzáerőszakolni részeket nem lehet”.

A tiltakozások ellenére a trianoni békediktátum 1920. június 4-én megköttetett. Szomorú dátumként vonult be e nap a történelmünkbe, amely 2010 óta a Nemzeti Összetartozás Napja. A 90. évforduló alkalmából, 2010. június 4-én emléktáblát (képünkön) lepleztek le a megyeháza épületének falán.

Trianon 01

(Nyírvidék, 1920. május 9. 1. o.)

Trianon 02

Emléktábla a megyeháza falán

2018.06.01

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2018. június 1. 16. o.)